Fordele

Optimering frem for suboptimering – objektiv tilgang til spild i interne processer på tværs af funktioner og ledelseslag.

Øget effektivitet og lønsomhed i interne projekter – interne ressourcer er sjældent tilgængelige til at fokusere 100% på opgaven, hvorfor projekter ofte bliver forsinkede og produktivitet samt værdi af optimeringer går tabt.

Opnå resultater, der er synlige på bundlinjen – fuld fokus på opgaven, forankring og gennemførelse.

Bygge bro mellem ledelsens visioner og de faktiske resultater – skab sammenhæng mellem virksomhedens strategi, de initiativer der igangsættes og resultaterne, der skabes af medarbejderne.

Fleksibilitet – gennemfør optimeringer og projekter når det er relevant i virksomheden og når behovet er der, fremfor at have dedikerede interne projektressourcer.