Procesoptimering og projektledelse

Har over de seneste 15 år arbejdet med projekter af forskellig karakter og i forskellige brancher. Projekterne har primært været i energibranchen inden for offshore operations, kendetegnet af tekniske miljøer med høj grad af kompleksitet. Med en baggrund i logistik og supply chain, tæller porteføljen også en lang række optimeringsprojekter inden for indkøb og logistikudvikling både i og udenfor energibranchen.

Resultater leveret on-time og inden for budget, høj grad af interface og stakeholder management samt organisatorisk involvering og forankring, er for mig kernen til succes i projektudførelsen.

Nedenfor er et udpluk af projekter jeg har gennemført som projektleder:

Contractor Management (A.P. Møller Maersk – Maersk Oil Qatar) Optimering og udvikling af 3.parts bemanding strategi med henblik på at øge kvalitet og økonomisk forretningsmodel under en kraftig vækst fra 100 til 400+ 3.parts Contractors i Offshore Operations, under udbygning af Al-Shaheen offshore oliefelt.

24ONE – Strategic optimization program radically changing construction concepts for offshore turbines (Siemens Windpower) Etablering og initiering af et optimeringsprogram der ændrer konceptet for installation og færdiggørelse af offshore vindturbiner gennem signifikant reduktion af tidsreduktion på vandet. Projektet medførte signifikante tidsbesparelser i konstruktions fasen af offshore vindfarme.

Reduktion af Out-of-stock – tværfunktionel proces optimering og sprint projekt (Dansk Supermarked) Planlægning, facilitering og eksekvering af et sprint-projekt til formål at optimere processer og interaktion på tværs af DSG organisationen for at reducere udsolgt situationer i alle kæder.

Operations Performance reporting establishment and roll out (A.P. Møller Mærsk – Maersk Oil Corporate) Etablering af performance dashboards og performance management processer på tværs af Operations I alle business units for at øge tendens analyse, identificering af best-practice og fremadrettet performance styring

Standardization across Construction process (Siemens Gamesa Renewable Energy) Drift af standardiseringsstrategi i Offshore Construction for at sikre optimering og udrulning af best-practices på tværs af offshore salgsprojekter i konstruktionsfasen fra pre-assembly til windpark hand-over

Performance reporting – portfolio and dashboard implementation (Siemens Gamesa Renewable Energy) Etablering af performance styring på platfom portfolio niveau, på tværs af projekter for at øge tendens analyse og performance benchmarking. Herunder øget digitalisering og forbedret data kvalitet.   

Offshore Competency Management and Development (A.P. Møller Maersk – Maersk Oil Qatar) Øge kompetenceniveau, udvikling og styring I Offshore Operations for såvel interne som 3.parts mandskab

Digitalizing manpower planning and tracking for offshore operations (A.P. Møller Maersk – Maersk Oil Qatar) IT-udvikling til digitalisering af planlægning, tracking af Offshore personale

Indkøbs optimerings projekter – Project ONE (A.P. Møller Maersk – Maersk Oil Qatar) Optimering af service kontrakter på hhv. helikopteroperation, bemanding samt catering til offshore som en del af et gennemgribende besparelsesprogram på tværs af A.P. Møller Mærsk